Het platform voor culturele kennis

Over ons
Foto van deelnemers Basiscursus Fondsenwerving.
"Ik vond het erg prettig en nuttig om te werken rondom een eigen case study. Daarnaast is het fantastisch dat deze inhoudelijke verdieping en verbreding in vakkennis bestaat in Arnhem/Nijmegen."