Foto van verwarming
Unsplash
nieuws

Subsidieregeling energiecompensatie maatschappelijke organisaties

Veel organisaties binnen de beleidsvelden cultuur, welzijn en sport kampen met uitdagingen om hun begroting voor 2023 rond te krijgen. Het college van burgemeester en wethouders van Arnhem heeft aangegeven deze organisaties te willen ondersteunen met betrekking tot de gestegen energiekosten.

Veel organisaties binnen de beleidsvelden cultuur, welzijn en sport kampen met uitdagingen om hun begroting voor 2023 rond te krijgen. Het college van burgemeester en wethouders van Arnhem heeft aangegeven deze organisaties te willen ondersteunen met betrekking tot de gestegen energiekosten. De regeling is bedoeld voor kleinere organisaties zoals sportverenigingen, buurthuizen, kleine culturele instellingen en amateurkunstverenigingen. Ontvangt je van de Gemeente een begrotingssubsidie? Dan wordt er onderzocht naar andere oplossingen voor de gestegen lasten.

Voor deze tijdelijke subsidieregeling is het mogelijk aan te vragen van 1 maart tot en met 31 maart 2023.

Meer weten over de voorwaarden, informatie en uitleg over de regeling?

Klik hier