Foto met spreker voor een groep mensen
Joost Klapmuts

Denk je mee? (gesloten)

Ben jij de creatieveling die meedenkt aan oplossing(srichtingen) voor sociaalmaatschappelijke vraagstukken?

De pilot ‘Denk je mee?' faciliteert meer samenwerking tussen de creatieve en culturele sector en partijen uit het sociaalmaatschappelijk domein in de stad. In het kader van experimenten werken we in deze pilot met creatievelingen die we toevoegen aan het team van vraagstukeigenaren. Vraagstukken in de stad worden steeds complexer. Er is behoefte aan nieuwe inzichten. Creatievelingen brengen een nieuw perspectief. Oplossingen voor de vraagstukken vragen om innovatie en creativiteit. Dit zijn bij uitstek krachten van de culturele en creatieve sector. Wij hopen op vernieuwende en andere denkrichtingen bij de Arnhem-Oost aanpak.

De Arnhem-Oost aanpak heeft als doel om alle Arnhemmers gelijke kansen te bieden en tweedeling in de stad tegen te gaan. Er gebeurt in de 5 wijken die vallen onder de Arnhem-Oost aanpak al veel op het gebied van onderwijs, werk, veiligheid, wonen en openbare ruimte. De Arnhem-Oost aanpak versnelt en intensiveert wat goed gaat en hanteert daarbij een perspectief van 18 jaar, met focus op de nieuwe generatie. Ook is er ruimte voor experimenten en innovatieve, integrale oplossingen. Hiervoor werkt de gemeente samen met woningcorporaties, onderwijs, politie, maatschappelijke organisaties, ondernemers en bewoners in de wijken.

Creatievelingen worden uitgedaagd om met hun denkkracht echt bij te dragen aan een oplossing(s richting). De creatievelingen worden toegevoegd aan het team dat nadenkt over een integrale oplossing en zijn daarin een gelijkwaardige gesprekspartner voor de vraagstukeigenaar.

De vraagstukken

De vraagstukken waarvoor we op zoek waren naar creatieveling, zijn:

 • Hoe zetten we jongerencentrum de Sperwer (Geitenkamp) weer op de kaart?
  Jongerencentrum de Sperwer in Geitenkamp functioneert niet zoals het zou moeten: De jongeren komen niet of te weinig. Is de plek niet aantrekkelijk? Moeten er andere dingen georganiseerd? Rijnstad en Gemeente Arnhem gaan graag in gesprek met een creatieveling om te onderzoeken wat er nodig is om het jongerencentrum weer op de kaart te zetten.
 • Hoe richten we de openbare ruimte in Presikhaaf aantrekkelijk in?
  In Presikhaaf liggen verschillende plantsoenen die opnieuw ingericht/ingevuld kunnen worden. Gemeente Arnhem wil graag samen met bewoners, Volkshuisvesting en een creatieveling op zoek naar inspirerende manieren om deze openbare ruimte weer aantrekkelijk te maken.


Criteria

Voor bovenstaande vraagstukken is Cultuur Academy op zoek naar creatievelingen die zin hebben hun horizon te verbreden en zich in willen zetten binnen andere domeinen dan de kunst,- en cultuursector. Per vraagstuk zoeken we een creatieveling. De creatieveling (individu of team) waar we naar op zoek zijn:

 • Kan zich inleven in het probleem
 • Wil de eigen beroepspraktijk verbreden
 • Wil diens kennis, creativiteit en denkkracht delen en inzetten in een heel andere branche/sector
 • Kan overstijgend en strategisch denken
 • Beschikt over overtuigingskracht
 • Denkt in mogelijkheden en is pragmatisch
 • Beschikt over een artistiek portfolio/CV
 • Is woonachtig in Arnhem of omgeving
 • Is bereid minimaal 25 dagen te investeren in het project

Aanbod

 • Een opdracht bij de sociale/ maatschappelijke partner voor een vast bedrag €10.000,-, (excl. btw) waarmee je 25 dagen in te zetten bent voor het vraagstuk
 • Een coach die het proces bewaakt
 • Een unieke leer en werkervaring die -hopelijk- kans biedt op nieuwe opdrachten in de toekomst

Coaches

Het proces rondom het zoeken naar een oplossing(s)richting wordt begeleid door een coach. Deze coaches zijn gezocht en gevonden op grond van hun eerdere ervaring met soortgelijke ‘domeinoverstijgende’ projecten.

De rol van de coach is die van procesbewaker en adviseur voor het samenwerkingsproces en bewaakt de gelijkwaardige relatie tussen alle partijen. Verder is de coach sparringpartner voor de creatieveling en monitort de kwalitatieve bijdrage van de creatieveling aan het vraagstuk. De coach ziet erop toe dat het gezamenlijke doel - dat bepaalt wordt in de startbijeenkomst - haalbaar en reëel is voor de creatieveling.

Aanmelden

Tot 18 september 2022 kon je je aanmelden door een motivatiebrief en CV/portfolio te sturen naar info@cultuuracademy.nl. De motivatiebrieven zijn beoordeeld door de directeur (Esther Dikkers), de coördinator van de 'denk je mee'- pilot (Jessica de Jaeger) en de toegewezen coaches.

 • Eind september wordt de match tussen vraagstukeigenaar, coach en creatieveling gemaakt
 • Per oktober 2022 startbijeenkomst met vraagstukeigenaar, creatieveling, coach en derde en eventueel andere betrokken partijen
 • Per oktober 2022 maandelijks overleg tussen vraagstukeigenaar, creatieveling, coach en derde en eventueel andere betrokken partijen
 • Looptijd project; in afstemming met vraagstukeigenaar tijdens startbijeenkomst
 • In overleg met alle betrokken partijen wordt de datum van het tussentijds en eindverslag bepaald (uiterlijk zomer 2023 oplevering tussentijds of eindverslag)

Contact

Heb je nog vragen over de procedure en/of de opdracht dan kun je mailen naar jessica@cultuuracademy.nl.

De betrokkenen bij deze pilot zijn verplicht medewerking te verlenen aan communicatie en publiciteit. Deze ‘doe je mee- pilot’ is tot stand gekomen met de ondersteuning van Gemeente Arnhem.