Grafisch beeld 'Denk je mee' project
Vormforensen

Denk je mee? (gesloten)

Mensen uit de kunst en cultuursector vind je vooral in hun eigen domein, zoals het theater, het podium of in de kunstwereld. Wat zou er gebeuren als je hun creatieve denkkracht inzet bij het meedenken over sociaal-maatschappelijke problemen in de wijk?

In vijf wijken in Arnhem Oost spelen diverse sociaal-maatschappelijke problemen, zoals armoede en taalachterstand in combinatie met overlast en criminaliteit in de wijk. Daar wordt al het nodige aan gedaan vanuit de Arnhem-Oost aanpak. Met als doel om alle Arnhemmers gelijke kansen te bieden en tweedeling in de stad tegen te gaan. Er gebeurt in de 5 wijken die vallen onder de Arnhem-Oost aanpak al veel op het gebied van onderwijs, werk, veiligheid, wonen en openbare ruimte. De Arnhem-Oost aanpak versnelt en intensiveert wat goed gaat en hanteert daarbij een perspectief van 18 jaar, met focus op de nieuwe generatie. Ook is er ruimte voor experimenten en innovatieve, integrale oplossingen. De gemeente werkt daarbij samen met woningcorporaties, onderwijs, politie, maatschappelijke organisaties, ondernemers en bewoners in de wijken.

Maar er is meer nodig, liefst in de vorm van vernieuwende experimentele oplossingen. Daarom worden er in deze pilot ook vijf creatieve professionals betrokken bij het zoeken naar oplossingen.

Creatieve professionals brengen een nieuw perspectief

Mensen uit de kunst en cultuursector vind je vooral in hun eigen domein, zoals het theater, het podium of in de kunstwereld. Wat zou er gebeuren als je hun creatieve denkkracht inzet bij het meedenken over sociaal-maatschappelijke problemen in de wijk? Grote kans dat zij op een andere manier tegen sociaal-maatschappelijke vraagstukken aankijken en met oplossingen of inzichten komen die niet zo voor de hand liggen. Omdat problemen in de stad steeds ingewikkelder worden, is er behoefte aan die nieuwe denkrichtingen en aan mensen die gewend zijn om out-side the box te denken. Daarom vroeg de gemeente Arnhem Cultuur Academy mee te denken, wat uitmondde in de pilot ‘denk je mee’.

De pilot ‘Denk je mee?' faciliteert meer samenwerking tussen de creatieve en culturele sector en partijen uit het sociaalmaatschappelijk domein in de stad. In het kader van experimenten werken we in deze pilot met creatievelingen die we toevoegen aan het team van vraagstukeigenaren.

De vraagstukken

De pilot Denk je mee? richt zich op vier gebieden:

  • Jongerencentrum in Geitenkamp
  • Energiearmoede in Klarendal
  • Openbare ruimte in Presikhaaf
  • Eenzaamheid in Kronenburg

De hoofdvraag is: wat is de toegevoegde waarde van het meedenken van een creatieve professional binnen een vraagstuk in het sociaal-maatschappelijke (of ander) domein? De aanvullende vraag is wat de randvoorwaarden van een goede en vruchtbare samenwerking zijn.

Het doel van de pilot is niet om deze vraagstukken op te lossen. Daarvoor zijn ze te groot. Wel wordt er gezamenlijk naar een oplossingsrichting gezocht.

Verslaglegging en resultaat

Uit de pilot is gebleken dat creatieve professionals verrassende inzichten meebrengen, veel vragen stellen, een idee snel naar een ontwerp kunnen omzetten en daardoor tot nieuwe perspectieven, mogelijkheden en invalshoeken komen: ze maken blinde vlekken zichtbaar. Creatieve professionals denken over het algemeen niet in problemen maar in oplossingen en hebben een frisse kijk op ‘herkauwde problemen’.

Lees hier het volledige denk je mee verslag

Klik hier

Opvolging

Vanuit Cultuur Academy zijn twee deelmomenten georganiseerd (24 mei 2023 en 9 juni 2023) waar alle betrokkenen voor uitgenodigd zijn. Tijdens deze deelmomenten is aandacht besteed aan bestaande vooroordelen, andere werkwijzen, het gebruik van taal en verwachtingsmanagement.

Tijdens de halfjaarlijkse talkshow van Cultuur Academy - Over de Grens - die op 21 september 2023 in het teken stond van domeinoverstijgend werken is ook aandacht besteed aan deze pilot. Carien Poissonier en Ronald Gubbens vertelden over hun ervaringen rondom het project in Presikhaaf.

Op 21 maart 2024 organiseert Cultuur Academy een meet-up als vervolg op de pilot en deelmomenten in 2023. Deze meet up is gratis bij te wonen en voor makers en mogelijkmakers uit de culturele sector die nieuwsgierig zijn naar werken buiten het culturele veld. Maar ook andere geïnteresseerden zijn van harte welkom!

Meer informatie en aanmelden. Klik hier.

Contact

Heb je nog vragen over de pilot dan kun je mailen naar jessica@cultuuracademy.nl.

De betrokkenen bij deze pilot zijn verplicht medewerking te verlenen aan communicatie en publiciteit. Deze ‘doe je mee- pilot’ is tot stand gekomen met de ondersteuning van Gemeente Arnhem.

Meer projecten

Bestuur mee in de cultuursector! Jongeren in raden van toezicht en bestuur

Jonge bestuurders gevraagd! Cultuur Academy start in seizoen 24/25 in opdracht van gemeente Nijmegen en Arnhem een scholingstraject voor jongeren met bestuurlijke ambitie. We zoeken daarvoor enthousiaste jongeren die graag mee willen besturen in de cultuursector. Zij leren alles wat ervoor nodig is om een goede bestuurder te zijn: van kennis over financiën tot aan het stellen van de juiste vragen en mediatraining. Doel van het project is om de besturen binnen de culturele sector in Nijmegen en Arnhem te versterken met de kwaliteiten die jongeren met zich meebrengen, en jongeren meer te betrekken bij de culturele sector in hun stad.

Een notitieboekje van een deelnemer aan een mentorschapssessie

Mentorschapsprogramma 2024

Het Mentorschapsprogramma van Cultuur Academy gaat per februari 2024 weer van start! Dit is een unieke kans om jezelf als beginnende maker (denk aan muzikant, acteur, beeldend kunstenaar, danser, ontwerper, filmmaker of een mix hiervan) te professionaliseren. In acht maanden onderga je een inspirerend leertraject en word je klaargestoomd voor jouw toekomst als maker.

Groeispurt & Vierdaagsefeesten

Elke jaar bereidt Nijmegen zich met spanning voor op de Vierdaagsefeesten: de hele binnenstad wordt omgetoverd tot evenemententerrein en de mogelijkheden lijken eindeloos. Iedereen die in de opbouwweek in de stad loopt voelt de kriebels, een prettige stilte voor de storm. Vierdaagsefeesten en Groeispurt vroeg vier jonge kunstenaars uit de stad om die energie te vangen en om te zetten in kunst.