Criteria Groeispurt

Criteria Groeispurt

Hieronder vind je alle criteria van de Groeispurt. Lees ze goed door voordat je een aanvraag doet. Twijfel je of je aan alle criteria voldoet? Neem dan contact met ons op, we helpen je graag!

Wie kan aanvragen:

 • De aanvrager mag een rechtspersoon zonder winstoogmerk zijn (bijvoorbeeld Stichting) of een natuurlijk persoon (ook ZZP’er);
 • De aanvrager heeft maximaal 8 jaar een zelfstandige beroepspraktijk in de discipline waarvoor die aanvraagt;
 • De aanvrager heeft een duidelijke en aantoonbare connectie met Nijmegen;

Wie kan NIET aanvragen:

 • Door de overheid structureel gesubsidieerde organisaties.
 • Partijen die reeds subsidie ontvangen van Gemeente Nijmegen.
 • Studenten, als het project in het kader van een studieopdracht is.
 • Als je meer dan 8 jaar een zelfstandige beroepspraktijk hebt in de discipline waarvoor je aanvraagt.
 • Als de aanvrager afgelopen twee jaar al een ondersteuning heeft ontvangen van de Groeispurt of Stroomversneller Arnhem. Gerekend vanaf de toekenningsdatum van een toegekende aanvraag mag er twee jaar niet aangevraagd worden door dezelfde maker. Ben je bijvoorbeeld op 18 maart 2023 gehonoreerd, dan kun je vanaf 18 maart 2025 weer een nieuwe aanvraag indienen.
 • Als je ondersteund wordt door het Firestartfonds.
Een still uit de film 'Voor Jullie' - Geertje Hadderingh
Een foto van het kunstwerk 'Dancing Dunes'

Voor wat kun je aanvragen:

 • De aanvraag betreft projectgebonden activiteiten: activiteiten die binnen een afgebakend tijdsbestek plaatsvinden. Er is sprake van een duidelijk begin en einde;
 • Het project is nieuw en streeft naar hoogwaardige artistieke kwaliteit.
 • De aanvraag dient minimaal 1,5 maand voor de start van het project ingediend te zijn. Het startmoment is wanneer je werkzaamheden of kosten gaat maken/uitvoeren die je hebt begroot en of beschreven in je projectplan.
 • De resultaten zijn toegankelijk voor een publiek. Aanvrager moet inzichtelijk hebben wat de doelgroep is, hoe deze bereikt gaat worden en waarom de doelgroep van belang is voor de ontwikkeling van de beroepspraktijk van de maker;
 • Je kunt maximaal €3.000 aanvragen bij de Groeispurt.

Wat ondersteunt de Groeispurt niet

 • Projecten die ondersteund worden door de Stroomversneller Arnhem. Als je als maker een connectie hebt met zowel Nijmegen als Arnhem, vragen we je een keuze te maken voor een van beide fondsen. Neem bij twijfel contact met ons op;
 • Activiteiten die al een andere subsidie ontvangen van de gemeente Nijmegen
 • Opleidingen/bijscholingen voor jezelf, daarvoor verwijzen we je door deze website van Werktuig PPO of deze website van STAP budget;
 • Activiteiten in het kader van een opleiding of studie;
 • Reguliere activiteiten en structurele organisatiekosten;
 • Projecten zonder duidelijk begin of einde;
 • Onderzoeken, processen en activiteiten die niet duidelijk projectgeboden zijn;
 • Projecten die in beginsel een opdracht zijn van een externe opdrachtgever, waarbij de aanvrager slechts beperkte artistieke vrijheid heeft;
 • Projecten die niet openbaar toegankelijk zijn voor een publiek;
 • Projecten zonder onmiskenbare Nijmeegse uitstraling/bereik/belang;
 • Projecten met een religieuze en/of politieke doelstelling;
 • Fondsenwerving t.b.v. derden;
 • Investeringen/ aanschaf van materialen die niet specifiek project gerelateerd zijn: denk hierbij aan laptops, camera’s, instrumenten, technische apparatuur
 • Aankopen op het gebied van (beeldende) kunst;
 • Prijsuitreikingen, prijzen en concoursen, herdenkingen, jubilea en symposia;
 • Restauraties;
 • Projecten op het gebied van erfgoed;
 • Verbouwing of (her)inrichting;