Groeispurt

De Groeispurt is een Nijmeegse subsidieregeling voor jonge makers, kunstenaars en artiesten. De regeling stimuleert nieuwe ideeën en initiatieven. We willen jong talent vooruit helpen, zonder onnodige beperkingen en verplichtingen. Het gaat om een flexibele en snelle manier van steun om nieuwe ontwikkelingen aan te moedigen. Met de Groeispurt geven we jonge makers een extra steuntje in de rug en kunnen we de kunst en cultuur in Nijmegen nog meer laten bloeien. LET OP! In verband met de hoeveelheid aanvragen die we binnen hebben gekregen en het budget is het niet meer mogelijk om voor deze periode aan te vragen. Ontvangen aanvragen zijn nu in behandeling.

We behandelen de aanvragen in volgorde van binnenkomst, in drie periodes. Het budget wordt evenredig over de periodes verdeeld, het kan dus zijn dat het budget voor afloop van de periode op is. In dat geval moet je (aan het begin van) een nieuwe periode een nieuwe aanvraag indienen. Het formulier gaat weer automatisch open, zodra er budget beschikbaar is.

In 2024 kan er in drie periodes worden aangevraagd:
Periode 1: indienen vanaf 08-01-2024 t/m 07-04-2024
Periode 2: indienen vanaf 08-04-2024 t/m 01-09-2024
Periode 3: indienen vanaf 02-09-2024 t/m 31-12-2024

Criteria

Hieronder vind je alle criteria van de Groeispurt. Lees ze goed door voordat je een aanvraag doet. Twijfel je of je aan alle criteria voldoet? Neem dan contact met ons op, we helpen je graag!

De kernwaarden Groeispurt

 • De activiteit heeft betrekking op Kunst & Cultuur.
 • Er is sprake van een hoge mate van artistieke potentie en/ of kwaliteit;
 • De aanvrager is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het eindresultaat;
 • De activiteit is relevant voor de ontwikkeling van de maker.
 • Het project is publiekelijk toegankelijk: het heeft als doel professionele kunst & cultuur te presenteren aan publiek;
 • Het project heeft actualiteitswaarde: is relevant voor de ontwikkeling van de maker en is van toegevoegde waarde binnen het kunst- en cultuuraanbod in Nijmegen;

Wie kan aanvragen:

 • De aanvrager mag een rechtspersoon zonder winstoogmerk zijn (bijvoorbeeld Stichting) of een natuurlijk persoon (ook ZZP’er);
 • De aanvrager heeft maximaal 8 jaar een zelfstandige beroepspraktijk in de discipline waarvoor die aanvraagt;
 • De aanvrager heeft een duidelijke en aantoonbare connectie met Nijmegen;

Wie kan NIET aanvragen:

 • Door de overheid structureel gesubsidieerde organisaties;
 • Partijen die reeds subsidie ontvangen van Gemeente Nijmegen
 • Studenten, als het project in het kader van een studieopdracht is;
 • Als je meer dan 8 jaar een zelfstandige beroepspraktijk hebt in de discipline waarvoor je aanvraagt
 • Als de aanvrager afgelopen twee jaar al een ondersteuning hebt gehad van de Groeispurt of Stroomversneller Arnhem. Als een project van een aanvrager is toegekend, wordt in datzelfde kalenderjaar en het daaropvolgende kalenderjaar van deze aanvrager geen nieuwe aanvraag in behandeling genomen. Ben je bijvoorbeeld in 2020 gehonoreerd, dan kun je vanaf 2022 weer een nieuwe aanvraag indienen.
 • Als je ondersteund wordt door het Firestartfonds.

Voor wat kun je aanvragen:

 • De aanvraag betreft projectgebonden activiteiten: activiteiten die binnen een afgebakend tijdsbestek plaatsvinden. Er is sprake van een duidelijk begin en einde;
 • Het project is nieuw en streeft naar hoogwaardige artistieke kwaliteit.
 • De aanvraag dient minimaal 1,5 maand voor de start van het project ingediend te zijn. Het startmoment is wanneer je werkzaamheden of kosten gaat maken/uitvoeren die je hebt begroot en of beschreven in je projectplan.
 • De resultaten zijn toegankelijk voor een publiek. Aanvrager moet inzichtelijk hebben wat de doelgroep is, hoe deze bereikt gaat worden en waarom de doelgroep van belang is voor de ontwikkeling van de beroepspraktijk van de maker;
 • Je kunt maximaal €3.000 aanvragen bij de Groeispurt.

Wat ondersteunt de Groeispurt niet

 • Projecten die ondersteund worden door de Stroomversneller Arnhem. Als je als maker een connectie hebt met zowel Nijmegen als Arnhem, vragen we je een keuze te maken voor een van beide fondsen. Neem bij twijfel contact met ons op;
 • Activiteiten die al een andere subsidie ontvangen van de gemeente Nijmegen
 • Opleidingen/bijscholingen voor jezelf, daarvoor verwijzen we je door deze website van Werktuig PPO of deze website van STAP budget;
 • Activiteiten in het kader van een opleiding of studie;
 • Reguliere activiteiten en structurele organisatiekosten;
 • Projecten zonder duidelijk begin of einde;
 • Onderzoeken, processen en activiteiten die niet duidelijk projectgeboden zijn;
 • Projecten die in beginsel een opdracht zijn van een externe opdrachtgever, waarbij de aanvrager slechts beperkte artistieke vrijheid heeft;
 • Projecten die niet openbaar toegankelijk zijn voor een publiek;
 • Projecten zonder onmiskenbare Nijmeegse uitstraling/bereik/belang;
 • Projecten met een religieuze en/of politieke doelstelling;
 • Fondsenwerving t.b.v. derden;
 • Investeringen/ aanschaf van materialen die niet specifiek project gerelateerd zijn: denk hierbij aan laptops, camera’s, instrumenten, technische apparatuur
 • Aankopen op het gebied van (beeldende) kunst;
 • Prijsuitreikingen, prijzen en concoursen, herdenkingen, jubilea en symposia;
 • Restauraties;
 • Projecten op het gebied van erfgoed;
 • Verbouwing of (her)inrichting;

Cultuurscout & adviseurs

De Groeispurt wordt uitgevoerd door Moniek Klabbers. Sinds eind 2020 is zij als Cultuurscout aan de slag voor de stad Nijmegen en neemt ze de Groeispurt onder haar hoede. Als cultureel zelfstandige heeft Moniek de afgelopen jaren voor veel verschillende organisaties gewerkt en zo veel ervaring opgedaan met de diverse kanten van de cultureel Nijmegen. Door haar ruime ervaring is ze goed bekend met de culturele sector en heeft een groot netwerk. Daarnaast probeert ze jonge makers ook op andere vlakken te ondersteunen.

Portretfoto van Moniek Klabbers
Ik probeer mensen met elkaar in verbinding te brengen, samenwerking aan te moedigen en kansen en mogelijkheden onder de aandacht te brengen.

Het beoordelen van de aanvragen doet de Cultuurscout niet alleen. Voor elke discipline is er een adviseur die kijkt naar de artistieke kwaliteit van je aanvraag en de ontwikkeling die je als maker voor ogen hebt. De adviseurs beschikken allemaal over een flinke dosis kennis en werkervaring en hebben uitgebreid cultureel netwerk in Nijmegen en daarbuiten.

BTW en Groeispurt

Wat voor btw gevolgen heeft de subsidie die ik ontvang?
Of je btw over de subsidie moet afdragen en of je de btw op kosten waarvoor je subsidie ontvangt terug kunt vragen, is afhankelijk van jouw btw status als ontvanger en de aard van het project.

Er zijn twee vragen die je jezelf moet stellen om antwoord te krijgen op bovenstaande vragen:

1) Is degene (natuurlijk persoon of rechtspersoon) die de subsidie ontvangt btw ondernemer?
Indien het antwoord hierop nee is, dan hoef je geen btw af te dragen over de subsidie en kun je de btw op kosten waarvoor je subsidie ontvangt niet terugvragen. De enige uitzondering hierop is als je door het subsidieproject btw ondernemer wordt. Dat speelt bijvoorbeeld als je van de subsidieverstrekker in feite een opdracht krijgt om werkzaamheden uit te voeren.

Is het antwoord op vraag 1 ja, dan volgt een tweede vraag die je moet beantwoorden:

2) Gebruik je de subsidie om diensten of goederen te verkopen?
Bijvoorbeeld: ik verkoop mijn voorstelling aan een zaal of festival, ik verkoop kaartjes aan publiek dat mijn expositie of film bezoekt. Ik verkoop mijn album.
Als dat zo is, dan kun je de btw op de kosten waarvoor je subsidie ontvangt terugvragen door deze als voorbelasting op te voeren in je BTW-aangifte.

Als je de subsidie niet gebruikt om diensten of goederen te verkopen, dan moet je er vanuit gaan dat de je de betaalde btw op kosten voor het subsidieproject niet als voorbelasting op mag voeren in je BTW aangifte.

Of je in deze situatie btw moet afdragen over de subsidie is afhankelijk van de voorwaarden van de subsidie. Als je in ruil voor de subsidie iets moet doen voor de subsidieverstrekker die daar ook direct belang bij heeft (bijvoorbeeld het uitvoeren van een opdracht of het verzorgen van een voorstelling voor een specifieke groep mensen), dan moet je over het subsidiebedrag btw afdragen. Als je een subsidie ontvangt in het algemeen belang (bijvoorbeeld stimulering van kunst- en cultuur), dan is de subsidie niet belast met btw.

Aanvragen

Wil je een subsidie bij de Groeispurt aanvragen? Lees vooraf de aanvraagprocedure goed door, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Daarnaast is het belangrijk dat je jouw project nog niet bent begonnen, of aan het project start tijdens de procedure.

Let op! We behandelen de aanvragen in volgorde van binnenkomst, in drie periodes. Het budget wordt evenredig over de periodes verdeeld, het kan dus zijn dat het budget voor afloop van de periode op is. In dat geval moet je (aan het begin van) een nieuwe periode een nieuwe aanvraag indienen. Het formulier gaat weer automatisch open, zodra er budget beschikbaar is. In verband met de hoeveelheid aanvragen die we binnen hebben gekregen en het budget is het niet meer mogelijk om voor deze periode aan te vragen. Ontvangen aanvragen zijn nu in behandeling.

De laatste periode van 2023 is ingegaan en loopt nog tot 31-12-2023. Voor 2024 zijn de periodes als volgt:

Periode 1: indienen vanaf 08-01-2024 t/m 07-04-2024
Periode 2: indienen vanaf 08-04-2024 t/m 01-09-2024
Periode 3: indienen vanaf 02-09-2024 t/m 31-12-2024

Aanvraagprocedure Groeispurt

1) Lees de criteria op onze website goed door.

 • Voldoet jouw project aan de criteria? Dan kun je door naar stap 2.

2) Start jouw aanvraag

3) Op welke manier wil je aanvragen?

 • Door het aanvraagformulier zo volledig mogelijk in te vullen
 • Door een projectplan te maken waarin je antwoord geeft op onze vragen
 • Door een pitch te doen met één van onze adviseurs, dit is een vraag-antwoordgesprek waarin je antwoord geeft op de vragen uit het formulier en toelichting geeft op jouw project.

Twijfel je aan welke manier voor jou geschikt is? Neem contact met ons op, dan denken we met je mee.

4) Doe de aanvraag

 • Vul het aanvraagformulier in
  • Als je een pitch wilt doen, beschrijf dan in +/- 100 woorden waarom het project bij de Groeispurt past en voeg dit als bijlage toe. In het aanvraagformulier mag je in de antwoordvelden verwijzen naar “pitch”. Wij nemen dan contact met je op om een pitch te plannen.
  • Als je een projectplan hebt gemaakt, kun je bij de antwoordvelden een korte samenvatting neerzetten en naar jouw projectplan verwijzen.
 • Upload de documenten
  • Begroting
  • CV en/ of portfolio
  • Uitdraai bank met daarop naam rekeninghouder een rekeningnummer (verder mag alles onleesbaar gemaakt worden)

5) Check je mail

 • Krijg je binnen 1 uur een kopie van jouw aanmeldformulier in jouw mailbox? Dan is alles goed gegaan en is jouw aanvraag in behandeling. Als dit niet zo is, neem contact met ons op.

6) Jouw aanvraag is in behandeling!

 • We streven er naar om binnen 4 weken te reageren.
 • We beoordelen de aanvraag samen met onze adviseurs op alle criteria en kijken naar de totaliteit van het project en of dit in lijn ligt met de kernwaarden van de Groeispurt.
  • Het kan zijn dat we dan aanvullende vragen hebben. In dat geval krijg je éénmalig de kans om een aanvulling op jouw aanvraag te geven. Dit laten we per mail aan je weten, inclusief een tijdsindicatie waarin we de gevraagde extra gegevens willen ontvangen.

7) Toekenning of afwijzing

 • Bij toekenning ontvang je een brief waarin precies staat wat we na toekenning van je verwachten.
 • Bij afwijzing proberen we zo zorgvuldig mogelijk uit te leggen wat de gronden zijn en denken we mee waar je eventueel wel ondersteuning kunt aanvragen.
 • Je kunt ook een toekenning onder voorbehoud ontvangen, bijvoorbeeld als je nog een deel van de begroting moet dekken met externe fondsen/middelen. In dat geval maken we afspraken over de wijze waarop en wanneer dit aangeleverd wordt.

8) Gehonoreerd en dan?

 • Je ontvangt het geld op jouw rekening en je kunt starten met de uitvoering van jouw project.
 • Je ontvangt van ons een logopakket en we vragen je om onze naam/logo op alle uitingen (flyers, posters etc) te vermelden.
 • We ontvangen graag een uitnodiging voor het publiekelijke moment van jouw project (m.u.v. educatieprojecten).
 • Na afronding van jouw project vragen we je om ons evaluatieformulier in te vullen en een afbeelding van het project te uploaden. Wij vermelden jouw project dan op onze website en social media kanalen.

Heb je vragen over de Groeispurt of twijfel je over een aanvraag? Neem contact op met Moniek Klabbers via groeispurt@cultuuracademy.nl. Je kunt je vragen ook telefonisch stellen. Het telefonisch spreekuur is elke dinsdag tussen 15:00 uur en 16:00 uur via 06 23602408.

Inschrijven niet mogelijk (vol)