Firestarter

Heb jij een idee voor een project, maar vind je het lastig om fondsen aan te vragen? Hiervoor hebben wij een nieuw fonds ontwikkeld: de Firestarter.

Dit revolverende fonds is een rentevrije lening van maximaal €2500,- die je kunt gebruiken voor het inzetten van een fondsenwerver voor jouw project. Deze fondsenwerver stelt samen met jou een projectplan op, schrijft fondsen aan en kan het project helpen verantwoorden. De fondsenwerver is beginnend en wordt begeleid door een meer ervaren fondsenwerver. Je mag je eigen fondsenwerver zoeken, maar wij kunnen je ook koppelen aan een fondsenwerver uit onze pool. Indien het project waarvoor aangevraagd wordt succesvol is, betaal je de lening terug. Hierdoor blijft het fonds bestaan.

Het project waarvoor je aanvraagt mag niet eerder dan 9 maanden na moment van aanvraag plaatsvinden. Bij twijfel, overleg even met ons.

Criteria Firestarter

Twijfel je of je aan alle criteria voldoet? Neem contact met ons op, we helpen je graag.

 • Het project heeft betrekking op Kunst & Cultuur.
 • Het betreft een nieuw project (geen herneming of reprise).
 • De aanvrager en/of het project hebben aantoonbare connectie met de stad Arnhem of Nijmegen. Dit betekent dat het project plaatsvindt in de stad of dat de aanvrager een aantoonbare connectie heeft met de stad en zorg draagt voor zichtbaarheid aldaar.
 • Het project waarvoor aangevraagd wordt zal niet eerder dan 9 maanden na aanvraag plaatsvinden.
 • De aanvrager mag een rechtspersoon zonder winstoogmerk zijn of een natuurlijk persoon.
 • De aanvraag betreft projectgebonden activiteiten: activiteiten die binnen een afgebakend tijdsbestek plaatsvinden. Er is sprake van een duidelijk begin en einde.
 • De aanvrager is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het eindresultaat.
 • Er is sprake van een hoge mate van artistieke potentie en/of kwaliteit.
 • Het project heeft mede als doel professionele kunst & cultuur te presenteren aan publiek.
 • De aanvrager is nog niet eerder gesubsidieerd door gemeente Arnhem in de deelregeling 3 (meerjarig) en nog niet eerder gesubsidieerd door gemeente Nijmegen bij de regeling Meerjarige culturele programma’s.– De aanvrager heeft een stichting of is bereid deze met de gevraagde bijdrage op te richten (indien plan/discipline hierom vraagt).
 • De aanvrager profileert zich als Arnhemse resp. Nijmeegse maker.
 • De aanvrager kan slechts bij één project betrokken zijn.
 • Aanvragen voor puur de opname van een album komen niet in aanmerking.
 • Indien relevant dienen minstens enkele speelbeurten toegezegd te zijn.

Aanvullende richtlijnen

 • De bijdrage bedraagt maximaal €2500,-, wat middels maatwerk en in overleg tussen de aanvrager en Cultuur Academy verdeeld wordt over een vergoeding voor een junior fondsenwerver, een senior fondsenwerver en een eventuele bijdrage voor een op te richten stichting.
 • De aanvrager is verplicht de aanvraag bij de beoordelingscommissie toe te lichten in een pitch.
 • De aanvrager is verplicht medewerking te verlenen aan communicatie en publiciteit.
 • De bijdrage dient, indien mogelijk, terugbetaald te worden. Op basis van de definitieve begroting die de aanvrager naar zijn/haar fondsen stuurt wordt een verdeelsleutel toegepast op het terug te betalen bedrag.


Ervaringsverhalen

Foto van zangeres op een podium voor een zaal vol mensen

Ervaring met het Firestartfonds: Miriam Moczko - Heimat

Met haar altviool en een minimaal gebruik van effecten creëert zij landschappen waar haar stem de luisteraar de weg wijst.

Foto van twee acteurs op het podium

Ervaring met het Firestartfonds én De Stroomversneller: Jasper van der Pijl - Het Onbenoembare

Het Onbenoembare is een theatervoorstelling over de angst voor het onbekende, de zoektocht naar waarheid en de onmogelijkheid om die te kennen. Ben jij vastberaden om de waarheid te achterhalen?

We hebben diverse makers gevraagd teksten te schrijven over hun ervaring met Het Firestartfonds. Nieuwsgierig?

Lees hier verder


Aanvragen

Je kunt de Firestarter aanvragen door het aanvraagformulier in te vullen. Naast je contactgegevens vragen we in dit formulier om een artistiek plan (inclusief missie, visie, doelstelling en concreet project of onderzoeksvraag) van maximaal twee A4 aan te leveren, een CV en (beeld)materiaal van eerder werk. Dit mag ook afstudeerwerk zijn. Indien aanvraag volledig en voldoet aan de criteria word je uitgenodigd voor een verkennend gesprek.

Heb je nog vragen? Neem gerust contact met ons op via info@cultuuracademy.nl.