Een still uit de video van Five Suns, we zien een man met een help op in een betegelde kamer. Hij houd zijn hand voor zijn vizier.

Criteria Stroomversneller

Criteria Stroomversneller

Hieronder vind je alle criteria van de Stroomversneller. Deze zijn opgedeeld per discipline. Lees ze goed door voordat je een aanvraag doet. Twijfel je of je aan alle criteria voldoet? Neem dan contact met ons op, we helpen je graag!

Wie kan NIET aanvragen:

 • Door de overheid structureel gesubsidieerde organisaties.
 • Partijen die reeds subsidie ontvangen van Gemeente Arnhem in het kader van de regeling meerjarige ondersteuning artistieke producties en festivals (deelregelingen 1b, 2 en 3).
 • Studenten, als het project in het kader van een studieopdracht is.
 • Als je meer dan 8 jaar een zelfstandige beroepspraktijk hebt in de discipline waarvoor je aanvraagt.
 • Als de aanvrager afgelopen twee jaar al een ondersteuning heeft ontvangen van de Groeispurt of Stroomversneller Arnhem. Gerekend vanaf de toekenningsdatum van een toegekende aanvraag mag er twee jaar niet aangevraagd worden door dezelfde maker. Ben je bijvoorbeeld op 18 maart 2023 gehonoreerd, dan kun je vanaf 18 maart 2025 weer een nieuwe aanvraag indienen.
 • Als je ondersteund wordt door het Firestartfonds.

Voor wat kun je aanvragen:

 • De aanvraag betreft projectgebonden activiteiten: activiteiten die binnen een afgebakend tijdsbestek plaatsvinden. Er is sprake van een duidelijk begin en einde;
 • Het project heeft betrekking op Kunst & Cultuur;
 • Het project is nieuw en streeft naar hoogwaardige artistieke kwaliteit of educatief experiment (zie kopje educatieve projecten);
 • De aanvraag dient minimaal 1,5 maand voor de start van het project ingediend te zijn. Het startmoment is wanneer je werkzaamheden of kosten gaat maken/uitvoeren die je hebt begroot en of beschreven in je projectplan.
 • De resultaten zijn toegankelijk voor een publiek. Aanvrager moet inzichtelijk hebben wat de doelgroep is, hoe deze bereikt gaat worden en waarom de doelgroep van belang is voor de ontwikkeling van de beroepspraktijk van de maker;
 • Het project is aantoonbaar relevant voor de ontwikkeling van de maker;
 • Je kunt maximaal €3.000 aanvragen bij de Stroomversneller.
Foto van de expositie Of me and your van Daphne van de Velde

Wat ondersteunt de Stroomversneller niet

 • Projecten die ondersteund worden door Groeispurt fonds Nijmegen. Als je als maker een connectie hebt met zowel Arnhem als Nijmegen, vragen we je een keuze te maken voor een van beide fondsen. Neem bij twijfel contact met ons op;
 • Activiteiten gesubsidieerd door Gemeente Arnhem onder de regeling Producties, Evenementen en festivals;
 • Opleidingen/bijscholingen voor jezelf, daarvoor verwijzen we je door deze website van Werktuig PPO of deze website van STAP budget;
 • Activiteiten in het kader van een opleiding of studie;
 • Reguliere activiteiten en structurele organisatiekosten;
 • Projecten zonder duidelijk begin of einde;
 • Onderzoeken, processen en activiteiten die niet duidelijk projectgeboden zijn;
 • Projecten die in beginsel een opdracht zijn van een externe opdrachtgever, waarbij de aanvrager slechts beperkte artistieke vrijheid heeft;
 • Projecten die niet openbaar toegankelijk zijn voor een publiek;
 • Projecten zonder onmiskenbare Arnhemse uitstraling/bereik/belang;
 • Projecten met een religieuze en/of politieke doelstelling;
 • Fondsenwerving t.b.v. derden;
 • Investeringen/ aanschaf van materialen die niet specifiek project gerelateerd zijn: denk hierbij aan laptops, camera’s, instrumenten, technische apparatuur
 • Aankopen op het gebied van (beeldende) kunst;
 • Prijsuitreikingen, prijzen en concoursen, herdenkingen, jubilea en symposia;
 • Restauraties;
 • Projecten op het gebied van erfgoed;
 • Verbouwing of (her)inrichting;

Criteria voor kunstvakdocenten en educatieve projecten

De Stroomversneller is ook aan te vragen door makers die zich in hun project primair richten op de ontwikkeling van educatieve activiteiten/uitingen en zich hierin als professional willen ontwikkelen.

De kernwaarden Stroomversneller Educatie

 • De aanvrager is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het project;
 • Het project is gericht op de ontwikkeling van de aanvrager en het verkrijgen van (nieuw) beroepsperspectief;
 • Het project is aantoonbaar relevant voor de ontwikkeling van de aanvrager;
 • Eindresultaat kan een onderzoekstraject, nieuwe methodiek zijn of een lespakket of een ​educatieve voorstelling/ tentoonstelling etc;

Wie kan aanvragen:

 • De aanvrager mag een rechtspersoon zonder winstoogmerk zijn (bijv. Stichting)of een natuurlijk persoon (ook ZZP’er);
 • De aanvrager heeft maximaal 8 jaar een zelfstandige beroepspraktijk in de discipline waarvoor die aanvraagt;
 • De aanvrager heeft een aantoonbare connectie met Arnhem, dat betekent dat het project hier plaatsvindt of dat de aanvrager een aantoonbare connectie heeft met de stad.

Wie kan NIET aanvragen:

 • Door de overheid structureel gesubsidieerde organisaties;
 • Partijen die reeds subsidie ontvangen van Gemeente Arnhem in het kader van de regeling meerjarige ondersteuning artistieke producties en festivals (deelregelingen 1b, 2 en 3);
 • Studenten, als het project in het kader van een studieopdracht is;
 • Als je meer dan 8 jaar een zelfstandige beroepspraktijk hebt in de discipline waarvoor je aanvraagt. Was je voorheen uitvoerende (bijv. danser, acteur, muzikant, beeldend kunstenaar e.d.) en start je een educatiepraktijk, dan tellen we de ervaringsjaren als educatieprofessional.
 • Als de aanvrager afgelopen twee jaar al een ondersteuning hebt gehad van de Stroomversneller of Groeispurt Nijmegen. Als een project van een aanvrager is toegekend, wordt in datzelfde kalenderjaar en het daaropvolgende kalenderjaar van deze aanvrager geen nieuwe aanvraag in behandeling genomen. Ben je bijv. in 2020 gehonoreerd, dan kun je vanaf 2022 weer een nieuwe aanvraag indienen.
 • Als je ondersteund wordt door het Firestartfonds;

Voor wat kun je aanvragen:

 • De aanvraag betreft projectgebonden activiteiten: activiteiten die binnen een afgebakend tijdsbestek plaatsvinden. Er is sprake van een duidelijk begin en einde;
 • Het project heeft betrekking op Kunst & Cultuur;
 • De aanvraag dient minimaal 1,5 maand voor de start van het project ingediend te zijn. Het startmoment is wanneer je werkzaamheden of kosten gaat maken/uitvoeren die je hebt begroot en of beschreven in je projectplan.
 • ​Het eindresultaat hoeft niet toegankelijk te zijn voor een publiek (mag wel), maar moet wel deelnemers/ leerlingen hebben;
 • Het project is aantoonbaar relevant voor de ontwikkeling van de maker;
 • De artistieke waarde van het eindproduct is geen wegingscriterium;
 • Je kunt maximaal €3.000 aanvragen bij de Stroomversneller.

Wat ondersteunt de Stroomversneller Educatie niet

 • Projecten die ondersteund worden door Groeispurt fonds Nijmegen. Als je als maker een connectie hebt met zowel Arnhem als Nijmegen, vragen we je een keuze te maken voor een van beide fondsen. Neem bij twijfel contact met ons op;
 • Activiteiten gesubsidieerd door Gemeente Arnhem onder de regeling Producties, Evenementen en festivals;
 • Opleidingen/bijscholingen voor jezelf, daarvoor verwijzen we je door deze website van Werktuig PPO of deze website van STAP budget;
 • Activiteiten in het kader van een opleiding of studie;
 • Reguliere activiteiten en structurele organisatiekosten;
 • Projecten zonder duidelijk begin of einde;
 • Onderzoeken, processen en activiteiten die niet duidelijk projectgeboden zijn;
 • Projecten die in beginsel een opdracht zijn van een externe opdrachtgever, waarbij de aanvrager slechts beperkte artistieke vrijheid heeft;
 • Projecten die niet openbaar toegankelijk zijn voor een publiek;
 • Projecten zonder onmiskenbare Arnhemse uitstraling/bereik/belang;
 • Projecten met een religieuze en/of politieke doelstelling;
 • Fondsenwerving t.b.v. derden;
 • Investeringen/ aanschaf van materialen die niet specifiek project gerelateerd zijn: denk hierbij aan laptops, camera’s, instrumenten, technische apparatuur
 • Aankopen op het gebied van (beeldende) kunst;
 • Prijsuitreikingen, prijzen en concoursen, herdenkingen, jubilea en symposia;
 • Restauraties;
 • Projecten op het gebied van erfgoed;
 • Verbouwing of (her)inrichting;